Forum za Goriško | p.p. 321 | 5000 Nova Gorica

info@forumzagorisko.si

prijava za člane | postani član foruma

 
 
   
 
 
US sodišče RS ni čuvar ustave RS

Forum za Goriško je prejel odgovor Ustavnega sodišča na našo pobudo, da naj bi US RS sprejme sklep, ki naj  zadolži DZ RS, da sprejme zakon o ustanovitvi pokrajin v RS.  Odgovor US RS je presenetljiv, saj se US RS samo omejuje pri spoštovanju ustave, ko ugotavlja, da je pristojno smao za to , da ugotavlja ali je kak zakon v skladu z ustavo in se ne smatra za pristojno spoštovati v ustavi zapisane obveznosti do državljanov, to je uvedbo lokalne samouprave oz. ustanoviutev pokrajin v RS. S tem žalostno nerazumnim stališčem, se je US RS postavilo na stran državnega centralizma, ki deluje v korist priviligirane politične elite. Klik na povezavo:  Odgovor US RS se glasi
V Forumu za Goriško smo pripravili odgovor, ki se glasi:    

 

FORUM ZA GORIŠKO
Združenje za preporod Goriške
Trg E. Kardelja 3 - P.P. 321
5000 Nova Gorica,

Nova Gorica,28.11.2016

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Generalni sekretar sodišča
Ljubljana, Beethovnova 9

Zadeva: vaš dopis R -55/16-4 z dne 10.6.2016

Spoštovani!

Zahvaljujemo se Vam za Vaš odgovor na našo pobudo z dne 30.3.2016, ki smo jo vložili na podlagi 45. čl. Ustave RS. Z vsebino vašega odgovora pa se nikakor ne strinjamo. To pa zato, ker z našo pobudo nismo in se ne zavzemamo za to, da bi ustavno sodišče ocenilo ustavnost nekega predpisa, ampak za to, da oceni neskladnost stanja, ki je nastalo zato, ker DZ RS ni izdal zakonov iz 143. čl. Ustave RS, s katerimi bi se končno v celoti vzpostavila lokalna samouprava v Republiki Sloveniji. K temu ga zavezujeta tudi dve splošni določbi Ustave, tako določba 1. čl., ki pravi, da je Slovenija demokratična republika, kot 9. čl., ki pravi, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava.

Menili smo, da je Ustavno sodišče, kot »varuh uresničevanja ustave RS« najbolj primeren naslov za našo pobudo, da bi prav Ustavno sodišče postavilo časovni rok DZ RS za uresničitev ustavnih določb o lokalni samoupravi oz. sprejem ustrezne zakonodaje za uvedbo pokrajin v RS.

Lepo pozdravljamo.

Mag. Boris Nemec, predsednik

 

 

Forum za Goriško

Društvo Forum za Goriško združuje člane in simpatizerje, ki si prizadevajo za vsestranski preporod in razvoj goriške regije, čezmejno povezovanje vseh Slovencev ter razvoj somestja Gorice-Nove Gorice za osrednje gospodarsko, kulturno, socialno in izobraževalno središče Primorske.

Vabimo vas, da postanete ČLAN Foruma za Goriško !

 
Sledi nam na

  
hit
Pasica
Pasica

Naroči se na e-novice

ime in priimek*
e-pošta*
 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
 

 

 
   
 
 
Sporočilo
  • Naša spletna stran uporablja piškotke. Vam omogočajo boljše delovanje strani, nam pa stalno izboljšavo vsebin.
    Ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani?