S predlagano dopolnitvijo 6. člena ZFPok se torej uskladijo intencije in določbe ZPNPP, ZSRT in ZIS, saj se za preneseno opravljanje nalog iz državne pristojnosti na pokrajino zagotovijo oz. prenesejo ustrezni viri finančnih sredstev iz proračuna RS v proračun pokrajine.
 
Predlog dopolnitve Zakona o financiranju pokrajin (ZFPok)

Skupina primorskih poslancev v DZ RS             Nova Gorica, 17.1. 2008
Šubičeva  ulica 4
1000  Ljubljana

pošilja v vednost v:

  • Državni Zbor RS, predsednik g. France Cukijati
  • Vlada RS, predsednik Janez Janša
  • Služba Vlade RS za lokalno samoupravo  in regionalno politiko,
  • minister dr. Ivan Žagar

Predlog dopolnitve Zakona o financiranju pokrajin (ZFPok), ki si ga lahko preberete kot pdf prilogo.