Primorske noivice POROČAJO 24.9. da poslanka SD Breda Pečan navaja 8 pokrajin kot primerno število za projekt regionalizacije RS, vendar bodimo pozorni, med njimi mora biti obvezno Goriška ali Goriška Primorska. Forum za Goriško je v PISMU Janševi vladi 19-10-2005 oblikoval zahtevo za razvoj severa Primorske in ta projekt poimenoval 4 RAZVOJNA OS; vsi severni župani so ta projekt osvojili in ga ves čas zagovarjajo. Vendar Pahorjeva vlada trenutno načrtuje samo cesto Ljubljana - Tolmin, torej samo povezavo centra s provinco;to kar je že minister Božič v Janševi vladi obljubil. Forum za Goriško pa v  svojem že 4 leta starem predlogu zahteva magistralne cestne povezave tudi v smeri sever - jug, torej z Gorenjske v dolino Vipave in potem na Kras, kot je jasno iz pisma Janševi vladi.