Poslanstvo Foruma za Goriško

 
V Forumu za Goriško z izrednim zadovoljstvom spremljamo razvoj Goriške regije in njenega središča, mesta Nove Gorice, v zadnjih treh letih.

Nova Gorica se je namreč umestila v središče evropskega zemljevida, lahko rečemo, da je postala mesto, ki ima v združenem evropskem prostoru svojo demonstrativno in politično težo. Obiski najuglednejših evropskih politikov, ki si želijo obiskati Novo Gorico poleg svojih uradnih srečanj v Ljubljani, so trden dokaz, da je Nova Gorica pomembno evropsko mesto. Realna pričakovanja po vzpostavitvi Univerze Evropske unije nas lahko v tem prepričanju le še bolj utrdijo. Prepoznavnost Nove Gorice pomeni za domače in tuje vlagatelje manjšo stopnjo tveganja, zato lahko v naslednjih letih pričakujemo nova investicijska vlaganja tako domačega kot tujega kapitala v našo regijo.

Posebej pa smo ponosni na sadove tudi naših prizadevanj glede utrejevanja prepričanja, da je Goriška tista regija, katere razvoj je za slovensko državo bistvenega pomena. Nova Gorica z Goriško je namreč postala eno od temeljnih razvojnih središč slovenske države. Na to kažejo tudi projekti vključeni v Resolucijo nacionalnih razvojnih programov, saj je Goriška pridobila kar štiri velike in za njen nadaljnji pospešeni razvoj pomembne projekte: projekt InPrime z njegovo razvojno infrastrukturo (univerzitetni kampus v Novi Gorici, tehnološki centri naših uspešnih podjetij, poslovne cone…), zabaviščno igralniški center z novimi delovnimi mesti, urgentni center šempetrske bolnišnice ter četrta razvojna os, ki bo povezala Posočje z osrednjo Slovenijo.

Da je Nova Gorica postala pojem uspešnega in perspektivnega mesta, ter da se je končno izzvila iz sence Kopra ter zapostavljenosti s strani države, priča tudi skorajšnja ustanovitev druge Univerze v mestu. Tako bo Nova Gorica postala edino slovensko mesto z dvema univerzama. Ker univerze sestavljajo ljudje, pomeni, da je Nova Gorica mesto, v katerem si profesorji in študentje želijo živeti: to pa sta dve skupini, katerima je kvaliteta okolja v katerem živijo visoko na lestvici prioritet. Konec koncev je Nova Gorica kot regijsko središče pridobila letošnjo nagrado za najbolj urejeno mesto v državi.

Seveda nas uspehi zadnjih let ne smejo uspavati. Prizadevali si bomo za nadaljnji razvoj Goriške, predvsem pa ne smemo ponoviti napak iz preteklosti, ko so tudi osebni interesi prevladali nad skupnimi.