Odbor » ZA GORIŠKO POKRAJINO NA PRIMORSKEM«, poziva vse prebivalce na Primorskem, naj se pri odločanju o pokrajinskih zakonih in nastajanju pokrajin ne pustijo zavajati populističnim argumentom, ki temeljijo samo na zlorabi imena PRIMORSKA...
 
Odbor » ZA GORIŠKO POKRAJINO NA PRIMORSKEM«,  poziva vse prebivalce na Primorskem,  naj se pri  odločanju o pokrajinskih zakonih in  nastajanju pokrajin ne pustijo zavajati populističnim argumentom, ki temeljijo samo na zlorabi imena PRIMORSKA.  Ustanavljanje  pokrajin je resna zadeva, tako kot je bilo ustanavljanje občin.     Zavedati se moramo, da bo od  pokrajin odvisno,  kako  kvalitetno bomo živeli in urejevali    probleme, ki presegajo občinske meje. Dejstvo je, da   imamo na Primorskem  tri samosvoja  zaokrožena  geografska območja in sicer Goriško,  Istrsko–Kraško in  Notranjsko s  središči  v Novi Gorici, Kopru in Postojni, ki so obenem tudi največja mesta na teh območjih.   Vsako od teh območji ima specifične gospodarske, kulturne, socialne, komunalne  probleme in   uspešno jih  lahko   rešujemo samo na nivoju  pokrajin.   O tem, kako razdeliti Slovenijo na pokrajine,  poteka strokovna razprava že vrsto let.  Vse strokovne  analize so upoštevale specifiko Primorske in so zato pri nas v vseh variantah predvidele  ustanovitev najmanj dveh pokrajin in sicer  eno s sedežem v Kopru in drugo s sedežem v Novi Gorici.  Strokovnjaki so pri odločitvi o pokrajinah upoštevali zgodovinske, zemljepisne, kulturne, politične, gospodarske, socialne, komunalne, prometne  in druge kriterije.  Pri  tej odločitvi je najpomembnejšo vlogo imela  vsebina, ki naj bi pokrajinam dala nov zagon, podprt s finančnimi sredstvi od države. Torej strokovnjaki  vladnih služb pri oblikovanju pokrajin  niso izhajali iz imena ampak iz strokovnih podlag.

Želeli  bi opozoriti prebivalce, ki jih v teh dneh  zavajajo  z raznimi anketami in bodočimi »mitingi resnice«  ALI SMO PRIMORCI ALI NE?,  naj  vedo, da smo na  PRIMORSKEM VSI PRIMORCI, ki tako čutimo.  Pokrajine  pa je  potrebno oblikovati tako, da bomo lahko  naše življenjske zadeve reševali sami  in čim bližje  kraju kjer živimo in tako kot  sami želimo. Mi  prepuščamo prebivalcem Istre in Krasa, njim samim, kako bodo razvijali luko, drugi tir, univerzo, turizem, zdravstvo, šport, kulturo, čistilne naprave, odlagališča smeti,  preskrbo z vodo in drugo. Ne bomo pa dovolili, da nam bodo iz Kopra  ali od drugod  narekovali,  kaj je za nas dobro in koristno.   Za te pravice smo se v zgodovini vedno borili in se bomo tudi to pot borili do konca. Javnost tudi sprašujemo ali želimo Primorci  in še posebej  prebivalci zgodovinske slovenske dežele Goriške    in  Notranjske  imeti  enotno pokrajino  z dvojezičnim imenom »PRIMORSKA POKRAJINA – PROVINCIA DEL LITORALE?«   Ali  se vsi tisti, ki se tako vneto zavzemajo za »Veliko Primorsko pokrajino«  s sedežem v Kopru, zavedejo, da  se bo ponovno uradovalo  tudi v italijanščini vse do Rapalske meje?

Organizacija TIGR, katere predsednik je   sprožil  populizem pri razpravi  o imenu  pokrajin in žalil Novogoričane,  se je borila   za  TRST, ISTRO, GORICO in REKO. ZA SLOVENSTVO, ZA PRIMORSKO in za njeno priključitev  k matični domovini pa so se borili partizani v času NOB, zato, da  se bo govorilo  in uradovalo na naši zemlji po slovensko.    Pesem   »Vstala Primorska« je nastala  ob petindvajset letnici ljudske  vstaje na Primorskem leta 1968.   Na pobudo Novogoričanov je besedilo Leva Svetka - Zorina iz leta  1944 uglasbil skladatelj Rado Simoniti. Sedaj jo pojemo s ponosom vsi  Primorci, ne glede na državno, pokrajinsko ali občinsko  mejo.     Prebivalci Goriške smo bili  in bomo vedno ostali Primorci in zavedni Slovenci, ne želimo pa postati privesek in slepo črevo  »Našega Kopra«. 

Prebivalci Goriške ne bomo dovolili, da nas bodo nekateri zaradi lastnih interesov ali pa sicer legitimnih interesov Kopra in Sežane izrabili za nadaljnji razmah  za Slovenijo škodljivega  koridorja Maribor – Ljubljana – Koper, v katerem pa ni prostora  za  razvoj Tolminske, Idrijskega  in  Vipavskega. 

Če pa si zagovorniki  »Velike Primorske« od Triglava do Savudrije, kot je napisal nekdo od njih, to tako želijo, potem je to  mogoče strokovno utemeljiti le kot tretjo stopnjo lokalne samouprave. Takšne sisteme ureditve pa poznajo le velike države.  V Sloveniji pa je utemeljevati to zaradi nastopanja do tujine ali proti ljubljanskemu centralizmu demagoško početje in zavajanje dobronamerne javnosti.  Čezmejno sodelovanje je najbolj plodno tam,  kjer  sodelujejo med seboj  primerljive enote. Tako bo Goriška pokrajina v Sloveniji   zagotovo najbolj plodno sodelovala z Goriško pokrajino v Italiji.  O tem  imamo na Goriškem  dolgoletne izkušnje.

Nenazadnje,  Goriška pokrajina kot uprava enota ni od  včeraj ali muha posameznikov. Zametki Goriške  so nastali že v  srednjem veku in je   tako ali drugače obstajala v vseh državnih in družbenih sistemih.  Doslej so vsi prepoznavali potrebnost  obstoja  te pokrajine: Avstrija, Italija in   Jugoslavija.  V  Goriški pokrajini onstran  meje še danes živijo naši rojaki, ki so ponosni, da so prebivalci Goriške. Zato so včeraj na  goriški občinski in pokrajinski konzulti za Slovence v Italiji podprli nastanek Goriške pokrajine tudi v Sloveniji.

 

Predsednik Odbora
ZA GORIŠKO POKRAJINO NA PRIMORSKEM
Sergij Pelhan

Nova Gorica, 13. 12. 2007