FUDŠ fakulteta za uporabne družbene študije
FASS faculty of applied social studies
Kidričeva 9
5000 Nova Gorica 

 

Fakulteta za uporabne družbene študije vas vabi na drugega v seriji javnih pogovorov in

razprav DRUŽBOSLOVNI VEČERI v Novi Gorici

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je nov center družboslovnega znanja, ki se s svojo ekspertizo umešča v lokalno, regijsko in nacionalno gospodarstvo in trge dela, ki izkorišča številne še neizkoriščene niše v razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se vključuje v mednarodno okolje in trende razvoja družbenih ved.

Fakulteta izvaja serijo javnih pogovorov in razprav pod imenom Družboslovni večeri. Dogodek se odvija enkrat mesečno, z izjemo julija in avgusta. Z družboslovnimi večeri fakulteta krepi kulturo argumentirane razprave o aktualnih družbenih problemih in s tem prispeva k njihovemu osvetljevanju in iskanju možnih rešitev.

Drugi Družboslovni večer bo v četrtek, 07. 06. 2007 ob 17h, v spodnji dvorani Goriške knjižnice Franceta Bevka, Trg Edvarda Kardelja 4, na temo Pokrajine za razvoj?

Na kateri bodo nastopili udeleženci:

  • dr. Žiga Turk, minister, Služba Vlade RS za razvoj,
  • dr. Ivan Žagar, minister, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
  • dr. Frane Adam, sociolog, Inštitut za razvojne in strateške analize,
  • g. Mirko Brulc, župan, Mestna občina Nova Gorica.

Vljudno vabljeni!

Dr. Borut Rončević
dekan
Fakulteta za uporabne družbene študije