Ministrstvo za zdravje in zdravstvene zavarovalnice za te programe ne namenjajo nobenih sredstev. Doslej so tovrstno obliko zasvojenosti zdravili le v Novi Gorici, zdravljenje 68 odvisnikov, kolikor so jih našteli v letošnjem letu, pa je bilo brezplačno. Del od potrebnih sredstev je prispevala Mestna občina Nova Gorica, ostalo pa je prispeval sam ZD Nova Gorica iz drugih programov, čeprav so odvisniki prihajali iz vse Slovenije.

Direktor ZD Nova Gorica že dalj časa opozarja odgovorne na ministrstvu za zdravje in zdravstvene zavarovalnice, da bi morali sistemsko urediti področje zdravljenja nekemičnih odvisnosti, kot so na primer odvisnosti od iger na srečo, interneta, računalniških iger, televizije in podobnega. Število odvisnikov z nekemičnimi drogami hitro narašča; v letošnjem letu je bilo število odvisnikov, ki so iskali pomoč, skoraj enako tistim, ki so zasvojeni s kemičnimi drogami - prepovedanimi drogami, alkoholom in tobakom.

Številnim posameznikom igre na srečo pomenijo način zabave in sprostitve. Odvisnost od iger na srečo je skrita bolezen, pri kateri ni opaziti vidnih zunanjih simptomov, vendar povzroči hude težave na psihološkem, telesnem, socialnem in delovnem področju. Gre za kronično in napredujočo bolezen, ki ne prizadene samo posameznika, temveč tudi njegove bližnje in socialno okolje nasploh, je povedal vodja centra in terapevt Miha Kramli.

Zdravljenje odvisnosti je dolgotrajno, ponavadi traja od tri do pet let, zasvojenci pa nikoli v celoti ne ozdravijo, pač pa lahko le abstinirajo. Zdravljenje odvisnosti od iger na srečo je največkrat nujno potrebno, saj odvisniki pogosto razvijejo tudi nekatere druge oblike odvisnosti kot so odvisnosti od alkohola, prepovedanih drog, motenj hranjenja ipd. Če se odvisniškega vzorca vedenja ne pozdravi, obstaja velika verjetnost, da bo posameznik še naprej odvisen, zamenjal bo le obliko odvisnosti, še pojasnjuje Kramli.

Denar bi potrebovali predvsem za preventivne programe, saj je potrebno mlade ozavestiti o pasteh, ki jih s seboj prinaša sodobna tehnologija in ob pretirani ali nepravilni rabi kaj hitro preraste v nenadzorovano odvisnost.

Vir: STA, Vojko Rotar