Državni zbor Republike Slovenije                      Nova Gorica, 7.1.2008
Šubičeva ulica 4
1000   Ljubljana
Predsednik g.  France  Cukjati

V vednost:

  • predsednik Vlade RS g. Janez Janša
  • minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Ivan Žagar

Zadeva: ODPRTO PISMO POSLANCEM  DRŽAVNEGA  ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Podpisniki tega pisma podpiramo vladni predlog poimenovanja treh primorskih pokrajin: Goriške, Istrsko-Kraške in Notranjske. Poslance Državnega zbora RS pozivamo, naj pri sprejemanju pokrajinske zakonodaje spoštujejo strokovne utemeljitve vladnih služb in naj ne pristajajo na demagogijo in populizem ter grožnje posameznih politikov na Primorskem.

Od poslancev Državnega zbora upravičeno pričakujemo, da bodo pri obravnavi pokrajinske zakonodaje upoštevali posebnosti Primorske in v ta kontekst sodi tudi izbira imen pokrajin. Zavedati se moramo, da na zahodnem robu slovenskega prostora, kjer se vsi s ponosom štejemo za Primorce, prav imena Goriška, Istra, Kras in  Notranjska pričajo o naši tisočletni prisotnosti in  avtohtonosti. Izvorna slovenska imena so še kako pomembna, ker krepijo slovensko narodno zavest in ponos prebivalstva na naši zahodni etnični meji. Goriška pokrajina omogoča na simbolni ravni (z imenom) in na vsebinski ravni oživitev čezmejnega enotnega slovenskega kulturnega prostora, ki je osnova za krepitev gospodarskih vezi in slovenske identitete.

Poimenovanja primorskih pokrajin po straneh neba (severna, južna in vzhodna Primorska v Sloveniji ter zahodna Primorska v Italiji) so birokratske skovanke in žalijo kulturno zgodovinsko dediščino Primorcev. Imena Primorska se ne sme zlorabiti za poimenovanja ene same primorske pokrajine, ker pripada vsem Primorcem, ne glede na državno mejo. Naša prizadevanja za oblikovanje goriške pokrajine so zavezana štiri tisoč spontano zbranim podpisom na Goriškem, z obeh strani meje in sklepom podpore šestih občinskih svetov.

Protestiramo nad zlorabo »primorskih čustev« s strani nekaterih županov slovenske Istre in Krasa, ko  načrte za lastno prevlado nad celotno Primorsko prikazujejo kot narodno  obrambno nalogo pred izničenjem slovenske  in  primorske identitete zaradi  brezbrižnosti države v Evropi brez meja.

Pokrajine bodo lahko uspešne le, če bodo na prostorsko in razvojno zaokroženem območju reševale življenjske probleme prebivalcev, kot so: zdravstvo, šolstvo, univerzitetno izobraževanje, kultura, infrastruktura (ceste, voda, promet…) in pereče ekološke probleme (čistilne naprave, urejanje vodotokov, načrtovanje prostora, center za ravnanje z odpadki …). Za reševanje teh nalog pa je strokovno povsem zgrešeno, da bi imeli eno samo »Veliko Primorsko«, pa čeprav bi bil njen sedež v njenem geografskem središču, v Novi Gorici. V obdobju po drugi vojni sta na Slovenskem zrasli dve novi regijski središči, ki sta nadomestili Trst in Gorico. Koper in Nova Gorica sta se ves ta čas razvijala avtonomno in tudi sedaj v celoti pokrivata  potrebe svojih, sedaj še statističnih regij. Policentričen razvoj Primorske in Goriške je potrebno še bolj  okrepiti in ne ogroziti z dodatno  centralno oblastjo.  Strokovnjaki, kot tudi vsi mi na Goriškem-od Trente do Krasa- se zavedamo, da je Primorska tako raznolika, da je ni mogoče uspešno upravljati z enega središča. Še posebej zato ne, ker je Koper bolj daleč od Bovca kot od Prekmurja. To potrjujejo tudi enoletne zelo negativne izkušnje Okraja Koper, ki je obsegal celotno slovensko Primorsko v začetku 60-ih let preteklega stoletja.

Državni zbor RS obveščamo, da se na Goriškem ne strinjamo z ustanovitvijo ene same pokrajine na Primorskem tudi zaradi tega, ker bi bili, na osnovi slovenske zakonodaje, v taki pokrajini uzakonjeni elementi dvojezičnosti na vsem območju, ki se ujema z okupirano Primorsko do rapalske meje. Pravica do uporabe italijanskega jezika naj ostane tam, kjer živi italijanska manjšina.

 

Odbor za goriško pokrajino na Primorskem              
Predsednik, Sergij Pelhan                                         

Forum za Goriško
Predsednik, mag. Boris Nemec

Društvo za kakovost bivanja                                               
Predsednica, Lucija Mozetič

Območno združenje borcev za vrednote NOB, Nova Gorica
Predsednik, Vladimir Krpan