Konec preteklega in sredina letošnjega leta nakazujeta na tri ključne probleme s katerimi se spopadajo sodobne družbe in civilizacija nasploh:

  • Globalizacija
  • Največja gospodarska kriza po letu 1929
  • Strah pred zapiranjem trgov ali sodobni protekcionizem
  • Smo na začetku konca kapitalizma ali pa gre samo za vmesno težje obdobje sistema,ki je doslej omogočil največji razmah civilizacije?

 

Priloga: Pobuda InPrime