Predstavniki omenjene iniciative so v sporočilu za javnost zapisali, da naj bi imela predlagana južna obvoznica, ki naj bi potekala po vzhodni polovici kmetijskih površin Pod brajdo, most preko reke Tolminke pa bi cesto povezal z vzhodno stranjo struge in jo priključil na obstoječo cesto Tolmin - Most na Soči, veliko negativnih učinkov.

Predlagana obvoznica naj bi tako negativno vplivala na naravno ravnovesje in biotsko raznovrstnost Sotočja z okolico, negativno bi vplivala tudi na življenje občanov Tolmina, na razvoj turizma in kmetijstva, s priključkom na Dijaško cesto pa naj bi bila ogrožena tudi življenja šolarjev.

Lokalna iniciativa, ki za petek sklicuje tudi javno tribuno v Tolminu, navaja, da je omenjena obvoznica v občinskih prostorskih načrtih že 25 let. Doslej zanjo ni bilo veliko zanimanja, predvsem pa ne denarja. Ker pa je EU namenila denar za rekonstrukcijo četrte razvojne osi, v ta sklop sodi tudi tolminska obvoznica, se je vodstvo občine Tolmin odločilo, da obvoznico zgradi do leta 2015.

Na oktobrski javni razpravi so tako predstavniki občine Tolmin predstavili študijo, na podlagi katere so ugotovili, da Tolmin potrebuje obvoznico. Iz študije je razvidno, da gre danes čez Tolmin na dan 6000 vozil. Čez 25 let naj bi jih šlo na dan 12.000, če se bo število vozil povečalo z enako hitrostjo kot v zadnjih letih.

V civilni iniciativi še poudarjajo, da se vodstvo tolminske občine zavzema za omenjeno južno obvoznico, čeprav bi povzročila degradacijo okolja. Obstaja tudi predlog severne obvoznice, vendar je ta bistveno dražja od južne.

vir: STA; Vojko Rotar