"Za Slovenijo je zelo pomembno, da plačila na površino ne zapostavljajo razvoja živinoreje, ki ima v pretežno hribovskih in na travinju temelječih kmetijstvih pomemben okoljski, socialni in gospodarski značaj," so po obisku sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Minister je tudi poudaril, da so agrarne in pašne skupnosti, ki se ukvarjajo s predelavo mleka na planinah, v okviru ukrepa dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom upravičene do nepovratnih sredstev za investicije za objekte, strojno in drugo tehnološko opremo, razstavne in prodajne prostore, mobilne prodajalne ipd.

Poleg za mleko, lahko občine javna sredstva pridobijo tudi za urejanje podeželskih naselij in njihove kulturne dediščine. V okviru ukrepa obnove vasi je možno urediti vaša jedra, infrastrukturo, zgraditi večnamenske zgradbe skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost.

Ob koncu obiska v Posočju se je minister Pogačnik srečal še s kmetovalci, ki so opozorili predvsem na škodo, ki jo na njihovih čredah puščajo različne divje zveri. Največji problem so krokarji, saj ministrstvo za okolje in prostor ne izplačuje škod za pokončane jagenčke, ker naj bi krokarji ne napadali čred v visokogorji. Pogačnik je predlagal, da bi rešitev tega problema našli na skupnem sestanku s predstavniki okoljskega ministrstva.

Govorili so tudi o občinskih prostorskih načrtih, ob čemer je Pogačnik poudaril, da bi moralo biti varovanje kmetijskih zemljišč naloga vseh, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem, ne le kmetijskega ministrstva. "Občine bi se morale bolje zavedati vrednosti kmetijskih zemljišč za prehransko varnost državljanov in pri prostorskem načrtovanju iskati možnosti, s katerimi ne bi zmanjševali skupne površine najboljših kmetijskih zemljišč," je dejal.

Vir: STA