Dosedanje prijateljsko sodelovanje naj bi tako v decembru tudi formalizirali. Občini Bovec in Prijedor že vrsto let sodelujeta na področju kulturne dejavnosti, s katero se je sodelovanje med občinama tudi začelo, ter športnih  aktivnosti, ki so se razvila v zadnjih nekaj letih.

Prvi stiki so se začeli med Gledališko skupino  Bovec in Prijedorskim pozorištem, kaj kmalu pa je tako sodelovanje preraslo v tesnejše prijateljsko sodelovanje tudi med občinskima upravama. Tekaško društvo Bovec je naredilo naslednji korak na športnem področju, ko so se udeležili teka po Prijedorskih ulicah, leto zatem pa so se njihovi najboljši tekači udeležili Bovškega teka. Glede na zgledno sodelovanje, ki se je razvilo predvsem zaradi velike podpore Združenja Slovencev »Lipa«  v Prijedorju, na območju živi okoli 200 Slovencev, ki vsako leto pripravi novoletno zabavo Slovencev v Bosni in Hercegovini, in se je vedno udeležuje tudi delegacija iz občine Bovec, je Občina Prijedor podala pobudo za uradno pobratenje z Občino Bovec. Pobudo je že podprl Odbor za regionalno in mednarodno sodelovanje v Prijedorju, predlog pa sta obravnavala tudi oba Občinska sveta in podala pozitivno mnenje. Tako ni več ovir za pobratenje, ki bo po mnenju župana občine Bovec, Danijela Krivca in župana občine Prijedor, Marka Paviča, prineslo tesnejše sodelovanje tudi na drugih področjih, med katerimi na prvo mesto uvrščajo gospodarstvo. Na drevesu slednjega pa naj bi bilo najprimernejše sodelovanje na področju turizma. Ne bo čudilo, če bi v zadnja dogovarjanja o povezavi letališč vključili tudi Bosno in Hercegovino. Seveda pa bo navezava za obe občini še  kako dobrodošla  takrat, ko se bodo za Bosno in Hercegovino začela predpristopna pogajanja za vstop v EU, kjer bodo lahko v korist obeh občin izkoristili tudi namenska sredstva iz evropske malhe, ki jih v ta namen ni malo. Seveda je to še vrabec na strehi, a zna kaj hitro pasti v vrečo omenjenega sodelovanja.
 

Vir: Primorska.info; Milan Štulc, Bovec-Prijedor