Beltram: Politikanti hočejo razdeliti Primorce

Forum za Goriško o poniževanju konstitutivnih delov Primorske in poigravanjem s čustvi

Predlog kluba poslancev: Severna in Južna Primorska

Tor 04.12.2007

Nova Gorica– »V zadnjih dneh smo imeli priložnost prebrati in slišati mnenja, da se je s poimenovanjem pokrajin na zahodu Slovenije izbrisalo ime Primorska; da te torej ni več. Takšne trditve niso natančne, saj Primorska ni nikoli bila upravnopolitična enota in je zato tudi ni mogoče odpraviti. Poleg tega je Primorska ostala, ker je veliko več kot zgolj ime. S poniževanjem njenih konstitutivnih delov in poigravanjem s primorskimi čustvi je mogoče povzročiti veliko škode,« je opozoril Tomaž Beltram, član izvršnega odbora Foruma za Goriško.

V posebnem pismu Foruma za Goriško je Tomaž Beltram poudaril, da sta pojma Primorska in Primorci med Slovenci v Kraljevini Jugoslaviji pomenila ozemlje, naseljeno s Slovenci, ki je po prvi svetovni vojni z rapalsko pogodbo pripadlo Italiji. »To verjetno drži še danes. Sebe smo Slovenci v Italiji imeli za Kraševce, Istrane, Notranjce, Vipavce, Tolmince, Brice … Pokrajinsko smo bili razdeljeni na več pokrajin, kar potrjujejo kratice narodne organizacije TIGR (Tržaška, Istra, Goriška, Reka)«. Po Beltramovem mnenju primorskosti ne določa pokrajina in njeno ime, ampak je to intimno občutje vsakega posameznika. »Pokrajine so upravne enote lokalne samouprave in nič več,« je zapisal.

Uvajanje vmesne stopnje lokalne samouprave med državo in občinami je po Beltramovih besedah pomemben projekt, v katerem imajo imena pomembno vlogo: »Predvsem bi se morali dogovoriti, po katerih merilih naj se pokrajine poimenujejo.« V Forumu za Goriško so se zavzeli za zgodovinsko merilo: »Poimenovanje samo ene, Istrsko-Kraške pokrajine kot Primorske, je zgodovinsko netočno. Primorska je tudi s Slovenci poseljeni prostor v Italiji. Ko se bodo meje umaknile in bomo Primorci lahko zaživeli enoten kulturen prostor, bi nas nekateri politikanti radi z enotnim imenom pokrajine razdelili na Primorce in zamejske Primorce ter Primorsko skrčili samo na tisti del (brez Notranjske), ki je v Sloveniji. Na naše rojake, ki se kot zavedni Slovenci imajo za Tržačane in Goričane, pa pozabili,« je prepričan Beltram.

Katja Željan