MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Fakulteta za uporabne družbene študije
Vas vabi na prvo v seriji letnih konferenc na temo medkulturnih odnosov z naslovom

IZZIVI RELIGIJSKEGA PLURALIZMA,
ki se bo odvijala,

6. in 7. decembra 2007

v konferenčni dvorani Pinta igralniško zabaviščnega centra Perla v Novi Gorici, Slovenija.

Religijski pluralizem pa je že zelo dolgo dejstvo številnih družb in s procesom globalizacije je dobil številne nove razsežnosti, ki povezujejo različne družbe in skupine v večji meri kot kadarkoli poprej. Na konferenci bomo med drugim poskušali osvetliti tudi vprašanja trkov, konfliktov, medsebojne konkurence, ko-eksistence, tolerance, dialoga, vzajemnega učenja in sodelovanja.

Otvoritev konference bo v četrtek ob 17.30, temu bo sledilo prvo plenarno predavanje prof. dr. Aleša Debeljaka z naslovom Spopadi in stekanja: Zahod, Evropa in islam.

Petkov program se začne ob 10. uri z drugim plenarnim predavanjem prof. dr. Nikolaia Genova: Vrednotno-normativna univerzalizacija in religiozni pluralizem: protislovje ali komplementarnost?

Program se bo nadaljeval s predstavitvami prispevkov ostalih udeležencev konference. Gre za slovenske in tuje strokovnjake s področja preučevanja religije.

Več informacij o programu konference je dostopnih na spletni strani Fakultete za uporabne družbene študije: http://www.fuds.si/

Konferenca se bo odvijala v slovenskem in angleškem jeziku z možnostjo prevajanja.

Za finančno podporo se zahvaljujemo Mestni občini Nova Gorica.

 

dr. Borut Rončević, dekan
Fakulteta za uporabne družbene študije