Pišem vam  zato, ker vas najavljajo kot govornika v Ajdovščini 15.12.2007  na zborovanju civilne  Iniciative za zaščito Primorske v imenu ene od slovenskih  pokrajin. Prepričan sem, da boste kot naš slovenski  in evropski veliki  razumnik lahko v naslednjih dnevih prispeval k umiritvi polarizacij  med Primorci, ki jih  prevzemajo iracionalna čustva  glede poimenovanja pokrajin.

Odprava državne  meje ponuja Primorcem z obeh strani meje enkratno priložnost za  njihovo kulturno in gospodarsko integracijo. Vendar se zdi, da ta trenutek večino Primorcev prevzemajo občutki  tesnobe in celo strahu pred nečim  neznanim in negotovim. V ta čas je padla razprava o imenih primorskih pokrajin in sprožila  delitev med primorskimi Goričani,ki se zavzemajo za svojo zgodovinsko Goriško pokrajino in ostalimi Primorci, ki si želijo samo eno in enotno pokrajino vseh Primorcev v Sloveniji.

Goričani vidijo v padcu meje  veliko priložnost za revitalizacijo Gorice in močno kulturno gospodarsko povezanost Goričanov in Primorcev z obeh strani meje in s tem tudi krepitev slovenske identitete. Goričani so odprti, samozavestni, zavedajo se svojih prednosti,  imajo tradicijo  več kulturnega in več etičnega  prostora, kar je goriški prostor   skozi stoletja tudi bil. Končno se jim  odpirajo velike  možnosti uveljavitve  so-mest Gorice - Nove Gorice  kot  kulturnega in gospodarskega  središča vseh primorskih Slovencev.

Velika večina ostalih Primorcev ne razume tega  občutenja in duha goriških Primorcev in njihove  povezanosti s Slovenci  čez mejo, ki so tudi sorodstveno močne. Ostali Primorci imajo strah, da  bodo Italijani ponovno »okupirali« Primorsko s poselitvami na Krasu in   Vipavski dolini; da bodo pokupili naša podjetja, da nas bodo osvojili  z njihovo kulturo in ogrozili našo vsakdanjo provincialno varnost. Ti Primorci razglašajo Gorico za  mesto v tujini, ki ga povezujejo z  vsem sovražnim do Slovencev (trdijo, da so Goričani pobili tolminske puntarje, Goriška pokrajina je zanje  fašistični izum  in podobno). Čezmejne kulturne povezave so zanje odveč.  Zavzemanje za Goriško pokrajino v Sloveniji označujejo nekateri   kot  zavrženo dejanje in  sramoto. Predsednik TIGRA obtožuje Novo Gorico, da je  nehvaležni otrok, ki ubija mater Primorsko in pozablja, da smo bili prav Goričani vedno največji sponzor   vseh proslav boja proti fašizmu. Melodija pesmi  Vstala Primorska je nastala po naročilu novogoričanov leta 1968 namensko za proslavo vsesplošnega primorskega upora v Novi Gorici.

Tesnoba, neznanke  in celo strah  zaradi padca meje sprožajo, da je Primorska ponovno simbol-močan povezovalni element, ki vliva ljudem zaupanje ter občutek varnosti. Zato večina Primorcev danes  podpira eno samo politično močno Primorsko. Po mojem  mnenju pa bi  ena sama primorska  pokrajina po liniji sedanje državne meje,  ponovno ločevala Primorce na tiste »ta  prave«, ki imajo celo svojo himno in one  zamejske na Tržaškem in Goriškem. Posledica bi bila  povečanje odtujenosti obeh slovenskih in primorskih entitet.

Pomiritev med Primorci je verjetno možna le tako,da  bi slovenska politika dopustila  posameznim občinam odločitev, da se ene združijo v zgodovinsko Goriško, druge pa v primorsko pokrajino od Kopra do  Ajdovščine ali celo Bovca , če tako  želijo. Goriška in mesto Gorica – Nova Gorica pa bo ostala povezovalni element vseh Primorcev na obeh straneh meje, ki izginja.

 

Lep pozdrav
Boris Nemec, predsednik Foruma za Goriško
Šempeter pri Gorici, 12.12.2007