Pahor naj se drži svojih zavez, ki jih je dajal kot kandidat za poslanca ter ne dela v škodo razvoja goriške regije.
Zgodovinar dr. Branko Marušič pa je predstavil zgodovino slovenskega tiska na Goriškem vse od pomladi narodov leta 1848 do danes. Izpostavili so potrebo po medijih, ki bi bolje predstavljali goriško stvarnost ter podprli razvoj elektronskih medijev na Goriškem. Izrazili so tudi posebno podporo Primorskemu dnevniku, ki ga moramo podpreti pri uveljaviti  in razširitvi po celotni Goriški, saj je naš najstarejši slovenski dnevnik, ki je nastal takoj po vojni iz Partizanskega dnevnika.