Ugotovljeno je bilo, da je slovenska ekonomska kriza hujša kot v drugih državah, ker  je naša gospodarska aktivnost preveč omejena na vlogo dobaviteljev bližnjim državam v EU, ki pa imajo dolgoročno nizko gospodarsko rast. Slovenija bi se morala temeljito prestrukturirati in prodajti končne izdelke na tiste trge, ki bodo v prihodnje imeli veliko gospodrsko rast, kot Kitajska in druge azijske države. Slovenskemu gospodarstvu naj bi pri tem pomagalo osebje veleposlaništev v tujini. Enako naj bi pomagalo tudi pri pridobivanju turistov iz teh azijskih držav, kjer  število premožnejših ljudi hitro raste, da bi številčneje obiskali Slovenijo.Tako bi naša diplomacija, podobno kot v drugih državah, pomagala čimhtrejšemu izhodu iz gospodarske krize.