Skupščina EZTS je 3. junija 2013 izvolila za svojega novega predsednika dr. Roberta Goloba, ker je dosedanji predsdnik Franco Frattini sprejel druge pomembne dolžnosti. Za direktorja EZTS pa je skupščina izvolila Alessandro Sodini, ki je tudi direktorica družbe Informest iz Gorice. Informest uspešno kandidira na razpisih EU in izvaja   mnoge projekte doma in v tujini. Več o delu skupščine EZTS preberite na povezavi Primorski dnevnik.