Minister Bajuk je v TV prenosu seje mestnega sveta Maribor, zavrnil pobudo, da bi bila občina 25% lastnica NKBM in ne država, z utemeljitvijo, da je Nova NKBM v preteklosti pretežni del dobička ustvarila prav na severnem Primorskem, kjer je z združitvijo pridobila celotno mrežo poslovalnic. Navkljub temu se je NKBM do nevladnih organizacij na Goriškem vsa ta leta obnašala zelo mačehovsko v primerjavi z Mariborom, ko je šlo za sponzorstva in donacije. Ravno v zvezi s tem se je Forumu za Goriško oglasilo več predstavnikov raznih organizacij civilne družbe, klubov in prebivalcev, ki so v časopisu Dnevnik dne 16.5.2013, prebrali sledečo izjavo župana Maribora Andreja Fištravca:'' Festivala Lent in številnih drugih dogodkov v Mariboru si ne znam predstavljati brez pomoči Nove KBM.''
V intervjuju v časopisu Delo, 20.5.2013 je župan A. Fištravec v zvezi z Vašim obiskom v Mariboru izjavil praktično isto kot v Dnevniku in dodal, da si je premierka to zapisala in podčrtala.
Pomembna civilna organizacija iz Nove Gorice je pred kratkim vložila prošnjo za simbolično donacijo. Odgovor je bil negativen - odločili pa so v centrali v Mariboru, kjer pa že leta dajejo velike vsote denarja za Festival Lent, odbojkarski klub Maribor, nogometni klub Maribor, Zlato lisico itd. Goriški in Novi Gorici pa so primerjalno gledano namenjene le drobtinice, čeprav se najbolj pomemben bančni vir generira iz depozitov prebivalstva in v tem oziru je nova KBM vodilna banka na severnem Primorskem.
Tudi ta problem je bil predstavljen slovenski vladi, ko je pred leti obiskala Goriško. Takrat je minister Bajuk na sestanku v hotelu Perla obljubil, da bo stvar treba rešiti bolj pošteno. Čas pa teče, ministri in vlade se menjajo, na Goriškem pa gredo stvari samo še na slabše.
Nova KBM je postala banka za Maribor in župan Fištravec Vam je že sugeriral, da naj bi novi lastnik v primeru prodaje, ohranil enak odnos do okolja kjer je sedež banke.

 

Prosimo za Vaš odgovor, saj prav Vi predstavljate državo kot lastnika NKBM in za povrh naj bi bila ta banka tudi v prihodnje, ponovno, sanirana z našim davkoplačevalskim denarjem. Zato si prebivalci Goriške, predstavniki civilne družbe ter nevladnih organizacij zaslužimo povsem enako velikodušnost, kot jo NKBM namenja Mariboru.

S spoštovanjem,
Mag. Boris Nemec, predsednik Foruma za Goriško