V EU je 130 sistemskih bank za 400 milijonov prebivalcev, torej ena sistemska banka na 3 milijone prebivalcev. V Sloveniji primerjalno potrebujemo kvečjemu eno sistemsko banko in ne treh državnih sistemskih bank NLB, NKBM in Abanko, ki so iz nas, zaradi političnih napak v letu 1994, napravili reveže. Naše drobno gospodarstvo, obrtniki, podjetniki, inovatorji nimajo več ustreznega bančnega sogovornika, ki bi poznal lokalne razmere in bil zainteresiran za razvoj Goriške regije, saj se vaše državne sistemske banke ukvarjajo predvsem z velikimi posojili in dolgovi ter raznovrstnimi finančnimi projekti. Na Goriškem potrebujemo lokalno banko oz. hranilnico in posojilnico in prepričani smo, da enako velja tudi za Maribor. Še posebej nedopustno je, da država siromaši obmejna območja v korist centralizma na osi Maribor-Ljubljana-Koper. Ponovno moramo uveljaviti policentrični razvoj Slovenije, da bi lahko prišli iz hude družbene in ekonomske krize.
Vladi RS predlagamo nekaj, kar je v njeni izključni pristojnosti. Namreč, da državno NKBM ponovno razdelite na dve lokalni banki oz. posojilnici in hranilnici, to je na Goriško hranilnico in posojilnico ter na Mariborsko hranilnico in posojilnico. Tako boste zagotovili pogoje za ponovni vzpon gospodarstva, ki bo zraslo iz drobnega podjetništva, tudi s svetovanjem in pomočjo lokalnih bank, v zdravo in napredno izvozno usmerjeno industrijo.
Take nove lokalne banke zagotovo v prihodnosti ne bodo breme davkoplačevalcem, saj bodo morebitne slabe odločitve nosili njihovi lastniki sami, kar ni slučaj v primeru velikih državnih sistemskih bank.
Tudi tokrat upravičeno pričakujemo vaš strokovno utemeljen odgovor na naš predlog. Hvala.
Mag. Boris Nemec, predsednik Forum za Goriško