Skupščina EZTS je imela svojo slavnostno sejo na svojem novem sedežu v simbolu slovenstva v Gorici -Trgovskem domu. Na seji, ki se je udeležil tudi predsednik RS in predsednica FJK je bil sprejet strateški načrt za integralne čezmejne projekte, ki jih bomo uresničevali z prijavljanjem an razpise EU v novem finančnem obdobju 2014-2020. Primorski dnevnik  in goriški tednik Novi glas sta dogodku namenila precejšjo pozornost; tudi osrednji slovenski mediji, Primorske novice pa so dogodek le bežno zaznamovale.