Forum za Goriško je s pismom predsednici vlade Alenki Bratušek (povezava na P I S M O ) zahteval, da se Goriški vrne s strani vlade, proti volji vseh, "ukradena" Komercialna banka Nova Gorica, in politično ter v nasprotju z vsemi strokovnimi kriteriji podarjena mariborski NKBM. V imenu vlade RS nam je o d g o v o r i lo  Ministrstvo za finance, ki je v svojem dopisu podalo izmikajoče odgovore. Niso odgovorili na našo zahtevo, da se NKBM loči  na dve enoti mariborsko in goriško banko ter proda ločeno.  Žal se politika te vlade z izkoriščanjem  Goriške nadaljuje in ponovno smo doživeli, da se naše goriške ustanove priključujejo  Mariboru (zdravstvo), Divači ( Eles- Nova Gorica), Kopru ( pošta), Ljubljani, Postojni..... Vse  samo, da se osiromaši Nova Gorica in Goriška kot obmejna regija, ki bi morala odigrati vlogo podpore slovenskemu čezmejnemu enotnem kulturnemu in gospodarskem prostoru. Do kdaj bomio na Goriškem to dopuščali?