Direkcija RS za ceste (DRSC) bo za obnovo dveh statično ogroženih mostov porabila dva milijona evrov. Milijon za vsakega. “Lahko pa bi stalo tudi manj,” ocenjuje inženir gradbeništva iz Solkana Danijel Magajne. Gradbeni inženir Danijel Magajne je ocenil, da so na starem mostu nad reko Pivko v Prestranku dotrajani samo podaljški krilnih zidov (na fotografiji kaže na zevajočo luknjo v krilnem zidu) in ograja brez hodnikov z robnimi venci ... in močno poškodovana ograja brez hodnikov z robnimi venci... in močno poškodovana ograja brez hodnikov z robnimi venci PRESTRANEK > Kot je znano, bo DRSC od ministrstva za infrastrukturo in prostor dobila denar za obnovo dveh mostov; Socka na cesti Velenje-Arja vas in Prestranek na cesti Postojna-Pivka. Zopet čakanje in gneča na cesti Ker je projektna dokumentacija že pripravljena, naj bi DRSC prihodnji teden objavila javni razpis za izbiro izvajalca. Za vsak most naj bi bil predviden milijon evrov, čeprav bodo dejanski stroški obnove odvisni od višine ponudb, s katerimi se bodo gradbena podjetja prijavila na razpis. Če pri izboru izvajalca ne bo zapletov, na DRSC napovedujejo, da bi obnovo obeh mostov končali v devetih mesecih, torej do letošnje jeseni. V času, ko bodo na tem delu glavne prometne žile do mejnega prehoda Jelšane potekala gradbena dela, je načrtovan izmenični enosmerni promet za vsa vozila. To pa bi že ob prvomajskih praznikih povzročilo (pre)obremenjenost državne ceste Postojna–Pivka, še huje pa bo poleti, saj se v največji konici sezone v enem dnevu proti hrvaškemu morju prepelje čez ta most več kot 20.000 vozil. Ob semaforju, ki bi urejal izmenični promet, bi bili domačini in turisti znova priča sedemkilometrskim kolonam, kot so se nabirale že ob nedavnih obnovitvenih delih DRSC na cesti v Petelinjah pri Pivki. “V Prestranku bo poleti kaos,” je prepričan tudi Robert Sever, direktor Združenja za promet in zveze pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki bo v dveh tednih sklicala sestanek z DRSC in drugimi snovalci prometne politike ter Inženirsko zbornico Slovenije. Strokovnjaki naj bi ocenili stanje mostu in predlagali prometne izboljšave načrtovane polovične zapore ceste. Problematična (le) krilna zidova Med njimi bo tudi Danijel Magajne, znani projektant in graditelj mostov, ki je za PN predstavil eno od možnih rešitev za krpanje dotrajanega mostu v Prestranku, zgrajenega pred približno 80 leti. Njegov osrednji del je bil verjetno obnovljen pred približno 20 leti, zato statična trdnost mostu ni problematična, meni Magajne. “Če bi bilo kaj narobe, bi se to na obnovljenih betonskih površinah opazilo v obliki manjših ali večjih razpok. Temelji se ne posedajo, zidovi niso razpokani. Problem so samo podaljški krilnih zidov in močno poškodovana stara ograja brez hodnikov z robnimi venci,” pravi projektant. Zato obnova po njegovem mnenju ne bi smela trajati več kot mesec dni, lotiti pa bi se je morali pred turistično sezono, do aprila.Vozila bi lahko preusmerili na primeren obvoz, denimo prek Matenje vasi do Prestranka, lahko pa bi polovično zaporo kombinirali z obvozom v nasprotni smeri skozi vas Žeje, pravi Magajna. Še pred obnovo pa bi morali preprečiti, da bi se vozila preveč približevala slabo podprtim robovom vozišča na obeh koncih mostu, kjer so slabi podaljški krilnih zidov. Kar pomeni, da bi morali omejiti širino vozišča za pol metra z vsake strani, hitrost pa na 40 kilometrov na uro. Slednje ne bi smelo biti težko, saj stoji most znotraj naselja, kjer je hitrost že omejena, “vozna pasova pa sta široka 3,5 metra in bi bilo tri metre zato več kot dovolj,” pojasni Magajne. Po njegovi oceni bi obnova prestranškega mostu stala od 150.000 do 500.000 evrov, kar je vsaj pol manj, kot je napovedalo vodstvo DRSC. “Mostove je potrebno obnavljati racionalno. Raje obnovimo več kritičnih delov na več mostovih kot majhno število mostov pretirano razkošno,” je poudaril.