Forum za Goriško Novi Gorici, 14.11.2007
Kardeljev trg 3, PP 321
5000 Nova Gorica

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
Savska 3
1000 Ljubljana
Kabinet ministra dr. Ivana Žagarja

V vednost: predsednik Vlade RS, g. Janez Janša

Zadeva: pripombe na poimenovanje pokrajin

Spoštovani minister dr. Ivan Žagar,

2. Goriška pokrajina mora biti obvezno ena od slovenskih pokrajin, ne glede na vse ostale kriterije, kot morata iz podobnih zgodovinskih razlogov obstajati tud pokrajini z imeni Koroška in Celjska. Nacionalni interes za ime Goriška je pojasnjen v prilogi tega pisma. S to prilogo smo nastopili pred javnostjo na Goriškem in v plebiscitarnem vzdušju na dveh stojnicah zbirali podpise podpore za Goriško pokrajino. Navdušenje ljudi je bilo tako izjemno kot ga nismo doživeli od osamosvojitve. Ljudje so spontano prihajali na stojnici in pošiljali tudi svoje znance. V Gorici so nas samoiniciativno podprli zamejski Slovenci in sami zbrali preko 300 podpisov med kulturno gospodarsko in politično aktivnimi člani manjšine. V enem tednu smo na dveh stojnicah po nekaj ur dnevno zbrali 4.000 podpisov. Med naključno mimoidočimi, ki smo jih nagovorili za podpis pa je bil odziv več kot 90% pozitiven. Še največ časa smo zgubili s posamezniki, ki nam sploh niso verjeli, da ste ime Goriška zamenjali s Severno Primorsko. Ko smo jim dokazali s sliko iz časopisa Delo, so zgroženi hiteli podpisovati.

3. Koprska pokrajina naj se imenuje Istrsko-Kraška, kar najbolj odraža prisotnost Slovencev v slovenski delu Istre in Krasa.

Prosim vas za sprejem, da vam osebno izročim 4000 podpisov podpore za ime Goriške pokrajine in pojasnim našo odločenost za obrambo slovenskih nacionalnih interesov na zahodu Slovenije.
V pričakovanju vašega pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljam.

Forum za Goriško
mag. Boris Nemec, predsednik

Priloga 2x