Za nas je nesprejemljivo, da ste ime Goriška zamenjali z imenom Severna Primorska, kar  je proti slovenskim nacionalnim  interesom in  ga  ne more ničesar opravičiti, niti podpora poslancev s Primorske v DZ. Ravno tako se ne strinjamo, da  se  južni del  Primorska poimenuje kot Primorska pokrajina, saj je  tudi to  nedržavotvorno dejanje.

Naše odločno stališče, ki temelji v celoti na strokovnih argumentih in dolgoročnih interesih slovenske države je sledeče:

1.     Nobena pokrajina se ne sme imenovati Primorska, ker so Primorci vsi zahodni Slovenci, tudi tisti v Gorici, Devinu in Trstu. Ne potrebujemo poleg čezmejnih Slovencev, še delitev na Primorce in čezmejne Primorce. Primorska je enoten kulturni prostor, ki ga predstavljajo pojmi, ki niso omejeni na fizične meje pokrajin in države in povezujejo vse zahodne Slovence, še zlasti po odpravi vseh mejnih omejitev (Primorski dnevnik iz Trsta; Primorske novice iz N. Gorice in Kopra, TV Primorka iz Šempetra pri Gorici, univerza na Primorskem v Kopru, Primorska srečanja, Primorska poje itd.

2.     Goriška pokrajina mora biti obvezno ena od slovenskih pokrajin, ne glede na vse ostale kriterije, kot morata iz podobnih zgodovinskih razlogov obstajati tud pokrajini z imeni Koroška in Celjska. Nacionalni interes za ime Goriška je pojasnjen v prilogi tega pisma. S to prilogo smo nastopili pred javnostjo na Goriškem in v plebiscitarnem vzdušju na dveh stojnicah zbirali podpise podpore za Goriško pokrajino. Navdušenje ljudi je bilo tako izjemno kot ga nismo doživeli od osamosvojitve. Ljudje so spontano  prihajali na stojnici in pošiljali tudi svoje znance. V Gorici so nas samoiniciativno podprli  zamejski Slovenci  in sami zbrali preko 300 podpisov  med kulturno gospodarsko in politično aktivnimi člani manjšine. V enem tednu smo na  dveh stojnicah po nekaj ur dnevno   zbrali  4.000 podpisov. Med naključno  mimoidočimi, ki smo jih nagovorili za podpis  pa je bil odziv več kot 90% pozitiven. Še največ časa smo zgubili s posamezniki, ki nam sploh niso verjeli, da ste ime Goriška zamenjali s Severno Primorsko. Ko smo jim dokazali s sliko  iz časopisa Delo, so zgroženi hiteli podpisovati.  

3.     Koprska pokrajina naj se imenuje Istrsko-Kraška, kar najbolj odraža prisotnost Slovencev v slovenski delu Istre in Krasa