V zadnjih dneh mediji veliko poročajo o otvoritvi povezave smučarskih prog na obeh straneh Kanina. Primorski dnevnik prinaša obširno predstavitev.

Pojavljajo pa se že ideje in pobude za  razširitev in povečanje smučarskih prog( glej skico1 in skico2)