Forum za Goriško, Združenje za preporod Goriške       Nova Gorica, 28.7.2007
Trg E. Kardelja  3,  PP 321
5001  Nova Gorica


Ministrstvo za finance
Župančičeva 6
1000  Ljubljana

Zadeva: pripombe na predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od   iger  na srečo ( ZDIS)


UVODI KOMENTAR

Bistvo predlagane spremembe ZDIS  s strani MF je znižanje efektivnega obdavčenja posebnih iger na srečo samo  za koncesionarja C z modelom  močno degresivne lestvice glede na igralniški prihodek. Uporaba tega  zelo učinkovitega modela je  v dejanskih okoliščinah v  Sloveniji  zgrešena. Ta model davčno nagrajuje  »totalno vojno«  za lokalne igralniške  goste z znanim zmagovalcem, to je  koncesionarjem C; vsi ostali so na koncu vojne poraženci, vključno s proračunom RS. Zato se ne gre čuditi, da ni sprejemljiv za nikogar, še posebej ne za HIT.

V  nadaljevanju predlagamo  model degresivnega  obdavčenja igralniškega prometa  glede na obseg rasti  turistično hotelskega prometa. To obdavčenje  se nanaša samo na davek od iger, ki je sedaj enotna 18% stopnja. Tako se koncesionar C davčno vzpodbuja  le , če prinaša pretežno  oddaljene goste in hkrati omejuje  popoln  prevzem lokalnih gostov, ki so sedaj  obiskovalci obstoječih igralnic. Resnična nevarnost je v tem, da je lahko za koncesionarja C najboljša izbira prav najvišja davčna stopnja davka od iger 18%, zato mora biti pogoj za pridobitev koncesije C vsaj 2000-3000 sob  4*  v prvi fazi.

V nadaljevanju navajamo  samo besedilo členov predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDIS, na katere se dopolnitve in pripombe  nanašajo.

 

Povezavi na predloga: