Tednika Novi glas 28-7-11 objavlja kratek pregled življenjskega dela Otona Habsburškega zadnjega dediča A-O imperija, ki ni bil le pomemben Evropejec ampak je bil tudi velik prijatelj Slovencev. V katedrali cerkvi sv. Štefana na Dunaju so se od njega poslovili tudi mnoge pomembne evropske osebnosti. Z njim so tudi simbolno pokopali avstro-ogrski imperij. več v PRILOGI.

Devetega junija 2011 je predsednik Azerbajdžana dr. Alijev skupja s predsednikom Turkom svečano odprl muzej heroja Mihajla v Šempasu.Legendarni  partizan IX. korpusa iz Azerbajdžana je novembra 1944 padel v spopadu z Nemci ravno nad Šempasom. Več lahko preberete v POROČILU  društva Azerbajdžansko-slovenskega prijateljstva, ki združuje tudi mnogo članov Foruma za Goriško. Muzej heroja Mihajla  v stavbi bivše šole v Šempasu je pripravil Goriški muzej skupaj z državnim muzejem iz Bakuja in je zares vreden ogleda. O dogodku sta poročala tudi DELO in DNEVNIK.

Nekateri člani Foruma za Goriško pa tudi nekateri nečlani menijo, da naj bi se na našem portalu pojavljala samo tematika Goriške in nič o slovenski politiki, ki kroji usodo tudi naši regiji.

Forum za Goriško si je ob zadnjih volitvah močno prizadeval, da bi volilna enota Nova Gorica dobila vsaj enega poslanca, ki bi zagovarjal interese goriške regije. Potem, ko nismo imeli nobenega, smo jeseni 2008 dobili kar dva poslanca v DZ RS, Boruta Pahorja, ki je dobil več kot 50% podporo volivcev in Mirka Brulca, oba člana SD. Upravičeno smo torej pričakovali, da bosta oba zastopala zahteve volilne baze, ki jih je poslala v DZ. In kaj smo dobili? Predsednika vlade in našega poslanca Pahorja, ki je predlagal Vladi RS tak zakon, da bi goriška regija (Severna Primorska ali Goriška Primorska) izginila oz. bila vključena v  pokrajino s sedežem v Kopru. 

Evropski parlament je lani izbral kot dan spomina na totalitarizme, ki so pestili evropske narode, 23. avgust; to je bil dan podpisa pakta o nenapadanju med nacistično Nemčijo in komunistično SZ leta 1939. Najbolj nevarni totalitarizem, ki je preživel in se širi ter ogroža mir po vsem svetu, to je fašizem pa je bil potisnjen v ozadje, kot tudi njihovi avtorji Mussolini in Italija. Vseh sedem slovenskih evroposlancev pa je dalo svoj glas za tak izbor, čeprav je bil slovenski narod v preteklosti in tudi danes žrtev predvsem FAŠIZMA s pomočjo vatikanskega katolicizma (častna izjema je velika večina duhovnikov, predvsem z okupirane Primorske).Več na portalu Foruma za Goriško.

Forum za Goriško je 17-6-2010 skupaj z drugimi goriškimi društvi organiziral javno tribuno na katero je povabil ministra za visoko šolstvo in predsednika stranke Zares Gregorja Golobiča. Namen je bil, da Golobič predstavi tako strankarske kot ministrske poglede na razvoj Goriške in njenih ustanov, še posebej nastajanje visokošolskih zavodov in Univerze v Novi Gorici ter oblikovanje slovenskih pokrajin.

Slovenske razvojne ambicije so zaustavljene zaradi nesposobnosti dosedanjih slovenskih vlad, da bi izpeljale transparentno privatizacijo; država pa bi se morala omejiti  izključno na funkcijo zagotavljanja moderne razvojno naravnane zakonodaje ter nadzornika z ostrimi sankcijami nespoštovanja pravne države. Žal so se premnogi politiki posvečali  zagotavljanju  privilegijev svojim prijateljem in združbam. V igralništvu ni bilo nič drugače. Ministrstvo za finance ponuja sedaj Strategijo razvoja igralništva v RS in v njej je tudi možnost privatizacije državnih igralnic. Sodelujmo s predlogi in pripombami do 18-5-2010, da bo ta dokument tak, da bo služil celotni slovenski družbi in ne le posameznikom. Forum za Goriško bo o tem razpravljal 5-5-2010. Uvodnik za razpravo je pripravil predsednik  Boris Nemec.Predlog mestnemu svetu MONG vsebuje zahtevo, da se ne dovoli privatizacije državnih igrlnic.

Pisatelj Boris Pahor nas  je kot zvezda vodnica še enkrat usmeril v spoznavanje in ljubezen do resnice, ki mora vedno imeti prednost pred "interesi domovine" in političnimi opredelitvami. Zgodovinsko je zaznamoval dogodek Ljubljana prestolnica knjige, kot poroča DELO 24-4-2010. Opozorli je tudi na odločilno vlogo primorskih duhovnikov v obdobju fašizma.
 

Na sliki Boris Pahor osrednji govornik letos 12-4-2010 v KZ Dora. Njegovo evropsko vizionarstvo je kakih 1000 prisotnih pozdravilo z izjemnim aplavzom  foto:Boris Nemec)

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ali na kratko EZTS bo zgleda končno le zametek novega zagona in preporoda Goriške po skoraj enem stoletju relativnega zaostajanja za drugimi regijami v širši okolici. PD poroča 9-3-2010 o pomembni podpori italijanske vladne politike temu evropskemu projektu čezmejnega sodelovanja. Borut Pahor je leta 2008 v Novi Gorici izjavil, da imata Gorica in Nova Gorica izjemno priložnost v skupnih projektih. No, sedaj ima priložnost da to sodelovanje učinkovito podpre tudi slovenska vlada.

Nova stranka na levici Slovenska unija je v soboto 6-3-2010 v Šempetru pri Gorici ustanovila svoj regijski krog za Goriško in tudi nekatere občinske kroge v naši regiji. Upajmo lahko, da bo imela vsaj ta stranka na levici  bolj naklonjena stališča do razvojnih vizij Goriške kot jim imajo ostale  stranke vladajoče koalicije v ljubljanskih centralah.Malo več o dogodku POROČAJO  PN  8-3-2010.

Vesna Humar v PN 8-3-2010 prinaša izjavo Boris Perica "Obljubljam, da Postojnske jame ne bom odnesel ", ki mu kot goriškemu Slovencu lahko veliko bolj verjamemo kot vsem slovenskim tajkunom skupaj. Te dni mnogi Primorci na Postojnskem zbirajo podpise, da ne bi italijansko podjetje kupilo  Kras Turizem, ki ima koncesijo za komercialno upravljanje Postojnske jame. Zelo čudno je, da ti zavedni Primorci prav nič ne protestirajo, ko Forum za Goriško opozarja, da Pahorjeva vlada načrtuje primorsko pokrajino po rapalskih mejah in s sedežem v dvojezičnem Kopru.