Ali država tokrat misli  resno z ustanovitvijo  10 pokrajin in dveh distriktov ( Ljubljana in Maribor)?

že leta 2007 smo v Forumu za Goriško napisali pismo vladi RS, ki je tudi leta 2019 v celoti aktualno. Glasilo se je:

Spoštovani minister dr. Ivan Žagar,

člani Foruma za Goriško smo bili v prvem tednu oktobra 2007 neprijetno presenečeni z  vašim zadnjim  predlogom poimenovanja  slovenskih pokrajin, saj smo ves čas podpirali  vaša prizadevanja za čim prejšnjo  uveljavitev 14 pokrajin v RS.

Vlada RS je letos po desetletju odlaganj obudila projekt druge stopnje lokalne samouprave v RS ustanavljanja pokrajin. Predlaga 11 pokrajin med njimi tudi Goriško in Primorsko-Notranjska. 

V Ajdovščini je bila v soboto 14.9.2019 veličastna proslava ob prazniku Vrnitve oziroma Priključitve Primorske matični domovini. Slavnostni govornik je bil  predsednik vlade RS Marijan Šarec, še prej pa sta prisotne nagovorila župan Ajdovščine Tadej Beočanin  in predsednik združenja Zveze borcev Ajdovščina-Vipava Božo Novak.  Vsi trije govorniki so imeli odlične govore. A žal vedno ko govornik izkoristi svojo priložnost s posegom v aktualno politiko razdvaja ljudi. In prav to, je žal, napravil Božo Novak. Svoj govor je zaključil s pozivom politiki, da bi morala biti Primorska ena sama pokrajina. Forum za Goriško, ki si že od ustanovitve leta 1994 prizadeva za ustanovitev pokrajine Goriške, utemeljeno nasprotuje, da bi se katerakoli pokrajina imenovala Primorska. To smo v preteklosti temeljito upravičili. Naj tokrat opozorimo samo na to, da so Primorci, in to še najbolj narodnostno zavedni, tudi v Italiji, mnogi so tudi v Ljubljani na Štajerskem in po svetu. Biti Primorec ne sme pomeniti pripadnika pokrajine Primorska. Nekateri  izmed državljanov  morebitne  pokrajine Primorske se ne bi čutili  Primorce, drugi zavedni Primorci pa ne bi bili uradni Primorci, ker ne bi živeli v pokrajini Primorski. Pripadnost Primorski in njenim idealom je stvar osebne  kulturne identitete in ne zakonske  ureditve.

Več v pismu,ki ga je Forum za Goriško naslovil na ministra za lokalno samoupravo dr. Ivana Žagarja leta 2007

Letos se je odvijal že 53. Kongres  ICM (incontri Culturali Mitteleuropei/ Srednjeevroposka mednarodna srečanja  v Gorici 22 in 23. novembra 2018. Forum za Goriško  je aktiven soudeleženec v vodstvu  društva ICM pri soustvarjanju  in širjenju idej čezmejnega sodelovanja v goriškem prostoru. Enako velja tudi za EZTS- Združenje za čezmejno teritorialno sodelovanje , ki so ga ustanovile občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter- Vrtojba. Dopoldne v petek 23. novembra je bila organizirana okrogla miza na temo " Kanditatura  Nove Gorice-Gorice za evropsko mesto kulture 2025". Sodeloval je župan Gorice Ziberna, EZTS pa je zastopala direktorca Sandra Sodini ter drugi pomembni predstavniki iz Gorice (ISIG, Fondazione Carigo, Camera di commercio..). 
Mag. Boris Nemec je imel odmeven nastop na okrogli mizi na temo  GORIŠKA KULTURNA DEDIŠČINA IN SINERGIJSKE STRATEGIJE. Predsednik združenja Campo Marzio iz Trsta pa je slikovito predstavil predloge za  večjo mednarodno uveljavitev turistične povezave od Trsta do Jesenic- turistični vlak Bohinjske proge.

Forum za Goriško je prejel odgovor Ustavnega sodišča na našo pobudo, da naj bi US RS sprejme sklep, ki naj  zadolži DZ RS, da sprejme zakon o ustanovitvi pokrajin v RS.  Odgovor US RS je presenetljiv, saj se US RS samo omejuje pri spoštovanju ustave, ko ugotavlja, da je pristojno smao za to , da ugotavlja ali je kak zakon v skladu z ustavo in se ne smatra za pristojno spoštovati v ustavi zapisane obveznosti do državljanov, to je uvedbo lokalne samouprave oz. ustanoviutev pokrajin v RS. S tem žalostno nerazumnim stališčem, se je US RS postavilo na stran državnega centralizma, ki deluje v korist priviligirane politične elite. Klik na povezavo:  Odgovor US RS se glasi
V Forumu za Goriško smo pripravili odgovor, ki se glasi:    

 

Leta 2016 se je začel evropski projekt RESTAURA - Revitalising Historic Buildings through Public-Private Partnership Schemes (program transnacionalnega sodelovanje Srednja Evropa 2014‒2020), sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je usmerjen v spodbujanje učinkovite uporabe shem javno-zasebnega partnerstva pri revitalizaciji zgodovinskih stavb v srednjeevropskih državah. V projekt so vključeni partnerji s Poljske, Slovenije, Hrvaške in Slovaške, torej iz držav, kjer se veliko zgodovinskih stavb nahaja v slabem materialnem stanju in kjer je uporaba omenjenih shem zaradi različnih vzrokov še slabo razvita.

 Sporočilo MONG:

Spoštovani,

v 81. letu starosti se je poslovil RUDOLF - RUDI ŠIMAC, predsednik Skupščine občine Nova Gorica v letih 1969 – 1974, svetnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica v letih 2002 – 2006, predsednik Zveze agrarnih skupnosti, predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije v letih 2007 – 2012, dolgoletni predsednik in častni predsednik Zveze pevskih zborov Primorske.

Hvaležni smo mu za prispevek k razvoju novogoriške občine, zlasti na gospodarskem področju. Posebej pomembna je bila njegova vloga pri ohranjanju in razvoju pevske kulture na Primorskem. Dragocen je bil tudi kot zapisovalec zgodovinskega spomina naših krajev.

Jutri, v sredo, 14. septembra 2016, ob 14. uri se ga bomo v veliki sejni dvorani novogoriške mestne hiše spomnili z žalno sejo.

V četrtek, 15. septembra 2016, in v petek, 16. septembra 2016, pa bo v poslanski pisarni mestne hiše (1. nadstropje, soba št. 1) odprta žalna knjiga. Vpis bo mogoč med 9. in 16. uro.

Lep pozdrav.

Miroslava Križnič
višja svetovalka za stike z javnostmi

Kabinet župana
MESTNA OBČINA NOVA GORICA

sporočam žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš prijatelj, kolega, bivši predsednik Foruma za Goriško RUDI ŠIMAC.
Jutri, v sredo ob 14:00 bo žalna seja MONG. Rudi Šimac je bil predsednik občine Nova Gorica v letih 1969-74.
Od priljubljenega javnega delavca in gospodarstvenika se bomo poslovili v četrtek med 15.00 in 17:00 uro na pokopališču v Stari Gori.
Z iskreno hvaležnostjo ga bomo ohranjali v naših spominih. V hvaležen spomin nanj povzemamo članek iz časopisa Stran, glasilo krajvne skupnosti Kromberk.

Boris Nemec, predsednik Foruma za Goriško

Forum za Goriško Nova Gorica 24. maj 2016
Združenje za preporod Goriške
Kardeljev trg 3, PP 321
5000 Nova Gorica

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, Beethovnova 10

Podpisani Boris Nemec vlagam v imenu članov civilno družbene organizacije Forum za Goriško na podlagi 45. člena Ustave Republike Slovenije na naslovno sodišče
POBUDO SPLOŠNEGA POMENA
zaradi protiustavnega in nezakonitega stanja, ki se že 25 let vzdržuje na področju lokalne samouprave v Sloveniji, ker zakonodajalec, to je Državni zbor še ni sprejel, po našem mnenju nujno potrebnega zakona o ustanovitvi pokrajin, kot to konkretno določa Ustava Slovenije v 143. členu.
Izhajamo iz dejstva, da je poteklo že četrt stoletja od sprejetja Ustave Republike Slovenije, ki v 9. Členu v splošnih določbah pravi: »V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava«. Dejstvo je torej, da v tem času v Sloveniji ni uspelo vzpostaviti celovitega sistema lokalne samouprave. Manjkajo pokrajine, to je druga stopnja lokalne samouprave. Šele z ustanovitvijo pokrajin bo 9. člen Ustave uresničen.
Podpisani dajem Ustavnemu sodišču na osnovi navedenega pobudo, da ob smiselni uporabi 48. člena Zakona o Ustavnem sodišču, oceni sedanje stanje na področju lokalne samouprave, zaradi odsotnosti Zakona o pokrajinah kot protiustavno in nezakonito. Zakon, ki bi po Ustavi moral biti izdan, doslej še ni bil izdan. Obenem predlagam Ustavnemu sodišču, da z ugotovitveno odločbo seznani s svojo oceno zakonodajalca in ga pozove, da protiustavno in nezakonito stanje čim prej odpravi.

S prvim majem  2004 je Slovenija ponosno vstopila v EU. Komisar EU Romano Prodi je na predvečer praznika dela, prav v Novi Gorici,  slovesno pozdravil vseh deset novih članic v združeni Evropi.

Forum za Goriško, skupaj z drugimi slovenskimi in italijanskimi organizacijami iz Gorice natanko na 10. obletnico, to je 30.4.2014 ob 20:30,  na Trgu Evropa organizira obeležitev enkratnega dogodka v slovenski zgodovini.

Vabilo na prireditev.

Vladimir Krpan, predsednik ZB Nova Gorica in pater Bogdan Knavs sta prejela nagrado Primorca leta 2013. Zaslužna sta za pobudo in izpeljavo maše, v cerkvi na Sveti Gori 31.10.2013,  za vse umrle med drugo svetovno vojno, pri tem pa so bili posebej omenjeni partizani in taboriščniki. Maše so se udeležili verni in neverni in visoki predstavniki ZZB s predsednikom Stanovnikom v prvi vrsti. Dogodek, ki je v normalnih družbah povsem vsakdanji,   je močno odmeval v slovenskih medijih, kar priča o  o nenormalnosti  razklane slovenske družbe.Tudi po 70-ih letih od osvobodilne borbe in boja za bolj pravično socialno družbo, se ne moremo pomiriti ter obžalovati vsak svoje zmote in napake. Zgleda, da smo državljani Slovenije še vedno  žrtve cenenega populističnega strankarskega hujskanja z leve in desne.

Vsekakor pa si Krpan in  Knavs zaslužita naše  globoko spoštovanje za plemenito pobudo, kar v tej neprijazni družbi pomeni tudi pogumno tveganje, vredno primorskih partizanov, med katerimi so bili tudi duhovniki.