Forum za Goriško je na predsednika Vlade RS naslovil odprto pismo v katerem protestira zaradi ukinitve enote Uprave za javna plačila v Novi Gorici in njen prenos v Postojno.To je v nasprotju z vladnimi ukrepi o zniževanju stroškov državne uprave in nadaljnji korak k centralizaciji Slovenije.

Pošiljam moj odziv na odprto pismo, ki ga je prvakoma dveh vladnih strank dne 21. aprila v Sobotni prilogi Dela napisal prof. dr .Matjaž Zwitter. Ko sem pisal moj odziv na to pismo, sem imel pred očmi slutnje, da smo na »podeželju«, kamor štejem tudi Goriško, sedaj veliko bolj podrejeni državnemu centru, kot so bili ti kraji pod rajnko Avstrijo in pod fašizmom na začetku italijanske okupacije. Za nas to, kar imamo sedaj, ni demokracija. Če bi bila, bi vsak z zadovoljstvom počel to, kar ga veseli in bi koristilo najprej sodržavljanom iz neposrednega okolja in šele nato oz. skozi to centru, ki bi moral biti tak, da bi nam pustil svobodo, ki gre vsakemu državljanu v njegovem bivalnem in delovnem okolju.

Danilo Magajne, član Foruma za Goriško

Pismo Danila Magajna je bilo objavljeno v Sobotni prilogi Dela 28-4-2012 (klikni več)

 

Drugega aprila se je sestala skupščina EZTS  na drugi seji in sprejela pomembne sklepe, ki bodo nedvomno odločilno preoblikovale razvojno prihodnost Goriško, če bomo skupaj vztajni in vedno z dolgoročno  vizijo goriškega čezmejnega prostora. O tem poroča tudi Primorski dnevnik; žal pa so mediji v Sloveniji veliko manj pozorni do prizadevanj EZTS.

Forum za Goriško je pred časom z jasno in dolgoročno vizijo podprli namero Zadružne kraške banke, da svoje poslovanje močneje razširi na celotno Primorsko in tako poveča čezmejno integrativnost tudi na bančnem področju. Zavrnili smo škodljivo provincialnost ajdovskega župana in Iniciative za Primorsko, pod naslovom Podpora Slovencem v Italiji, ki naj končno razumejo Primorsko kot celovit kulturni in gospodarski prostor ne glede na državno mejo. Primorski dnevnik prinaša 4-4-2012 zanimiv intervju z predsednikom ZKB g. Sergijem Stancich-em.

Jože Šušmelj je  ponovno predlagal ustanovitel, da se Goričani odločno zavzamemo za ustanovitel slovensko italijanske gospodarske zbornice. Takole piše:

"Prisotnim podjetnikom z obeh strani meje želim posredovati v razmislek pomemben gospodarski izziv. Pozivam jih namreč naj združijo moči in skupaj ustanovijo slovensko-italijansko gospodarsko zbornico, ki bi nudila pomoč podjetnikom pri navezovanju poslovnih stikov in razvijanju novih oblik sodelovanja."

Tako je 30. marca 2009 na gospodarskem srečanju v Novi Gorici, ki se ga je udeležilo preko sto gospodarstvenikov iz goriške pokrajine in Goriške, poudaril predsednik upravnega sveta družbe KB1909 Boris Peric, ki je vodil razpravo.

V četrtek 3-feb-2012 se je v Gorici konstituirala 14 -članska skupščina EZTS prvega čezmejnega somestja, ki je rezultat sodelovanje treh obmejnih mestnih občin Gorice, Nove Gorice in Šempetra pri Gorici. Za predsednika skupščine je bil izvoljen Franco Fratini, bivši italijanski zunanji minister in nekdanji komisar EU, za podpredsednika pa je bil izvoljen dr. Robert Golob, novogoriški mestni svetnik in predsednik uprave Gen-i. Sedem članov skupščine je imenovala goriška občina (Franco Frattini, David Comolli, Walter de Grassi, Giuseppe Fiannacca, Pierluigi Medeot, Livio Semolič, Bernardo Spazzapan), pet novogoriška(Robert Golob,Tatjana Gregorčič, Boris Rijavec,Tomaž Vuga, Uroš Saksida) in dva občina Šempeter-Vrtojba (Zdenko Šibav in Boris Nemec).Več o tem poroča Primorski dnevnik4-2-2012.

Jože Šušmelj, bivši župan in diplomat je bil med pobudniki nastanka EZTS in je leta 2009 v Primorskem dnevniku objavil zelo zanimiv predlog za delovanje EZTS in nabor projektov, ki naj bi jih uresničili.

V sredo 28.12.2011 je bila v Kulturnem domu predstavitev knjige o bratih Rusjan z naslovom V sinji brezkončnosti, ki jo je napisal Vili Prinčič, poroča  Primorski dnevnik.

Razveseljiva je tudi novica, da se je  po desetletnem uspešnem boju za ohranitev slovenske dediščine na Jeremitišča, začela tudi njegova prenova; poroča 31.12.11 Primorski dnevnik

Mario Roatta, fašistični zločinec in italijanski general, ki je izvajal genocid na Slovenci in drugimi narodi Jugoslavije je dobil marca 1945 zatočišče v Vatikanu, nato v Francovi Španji, poroča Primorski dnevnik. Italija pa je že leta 1946 sprejela amnestijo vseh italijanskih vojnih zločincev in to je vzrok za ohranitev fašizma v Italiji do današnjih dni. Namesto, da bi zavezniki organizirali  "italijanski Nürenberg", so Italijo zaščitili tako kot so jo nagradili za zločinski pohod na vzhod že v prvi svetovni vojni. To nas mora venomer opominjati, da smo vedno zelo previdni zlasti do namer Angležev, ki tudi danes niso podporniki evropskih integracijskih procesov.

Izjave župana Marjana Poljšaka, ki se pogosto razglaša za zavednega Primorca in Slovenca, so nas vse pretekli teden hudo prizadele. Najbolj zavednemu delu Primorcev, ki se vsakodnevno borijo za  pravice Slovencev v Italiji  odreka pravico, da se enakovredno vključujejo v gospodarske pobude v Sloveniji in jim celo pripisuje nepoštene namene.

Tri finančne družbe KB 1908 iz Gorice, Zadružna kraška banka iz Opčin ter Zadružna banka Doberdob-Sovodnje so izrazile namero, da kot dosednaji delničarji Hranilnice in posojilnice Vipava, odkupijo 56% delež te ustanove, ki jo prodaja Kmetijska zadruga Vipava. Župan Poljšak je tako namero v medijih zavrnil, češ, da mora vipavska hranilnica ostati v primorskih rokah. Forum za Goriško je na seji 15-12-2011 sprejel Izjavo za medije  s katero protestira proti takim izjavam župana ter izraža vso podporo našim rojakom v Italiji ter njihovim prizadevanjem, da  pride do čim večjega čezmejnega  prepletanja gospodarskih subjektov ter tako podpore enotnemu slovenskemu kulturnemu  prostoru na zahodnem robu slovenstva.

Več o tem so poročali mediji Primorske novice 15-12 in tudi ponovno16-12-2011 in Primorski dnevnik