V Forumu za Goriško smo veseli, da se je vaša vlada odločila za obiske ministrov po regijah, ki se tako neposredno seznanjajo z ljudmi, z njihovimi problemi in pobudami; mi sami pa s pojasnili in argumenti vaših ministrov.

 
Nadvse pomembno se mi zdi opozarjati na mejo po vstopu Slovenije v EU. Ne gre zgolj za napačno pojmovanje odpiranja meje, za katero premnogi (tudi uradni krogi in posameznik) uporabljajo izraz: meja bo odpravljena, meja bo padla, meje ne bo več ip...


Poročilo o raziskavi projekta EUREGO; Evroregija na Slovensko-Italijanskem mejnem območju

 
V zadnjem času se večkrat izpostavlja v medijih predlog o enotni stopnji DDV, n.pr 20% in odpravi znižane stopnje 9,5%. To bi zelo prizadelo slovensko gospodarstvo, saj bi postale naše turistične storitve veliko manj konkurenčne. V tej luči je zanimiva pobuda našega člana mag. Boris Nemca, ki je lani napisal članek ( glej arhiv iniciativ) z naslovom"Strategija razvoja slovenske turizma z vidika globalizacije trgovanja" 

 
Temeljna pripomba je, da so v strategiji tudi zelo dragi strateški projekti, ki ne sledijo ovrednotenim strateškim ciljem te strategije, kot je razvidno iz portfelja področij in projektov za gospodarstvo.