Nadvse pomembno se mi zdi opozarjati na mejo po vstopu Slovenije v EU. Ne gre zgolj za napačno pojmovanje odpiranja meje, za katero premnogi (tudi uradni krogi in posameznik) uporabljajo izraz: meja bo odpravljena, meja bo padla, meje ne bo več ip...


Poročilo o raziskavi projekta EUREGO; Evroregija na Slovensko-Italijanskem mejnem območju

 
V zadnjem času se večkrat izpostavlja v medijih predlog o enotni stopnji DDV, n.pr 20% in odpravi znižane stopnje 9,5%. To bi zelo prizadelo slovensko gospodarstvo, saj bi postale naše turistične storitve veliko manj konkurenčne. V tej luči je zanimiva pobuda našega člana mag. Boris Nemca, ki je lani napisal članek ( glej arhiv iniciativ) z naslovom"Strategija razvoja slovenske turizma z vidika globalizacije trgovanja" 

 
Temeljna pripomba je, da so v strategiji tudi zelo dragi strateški projekti, ki ne sledijo ovrednotenim strateškim ciljem te strategije, kot je razvidno iz portfelja področij in projektov za gospodarstvo.

domkobarid.jpgTo možnost so s sprejetjem rebalansa proračuna med drugim omogočili svetniki Občinskega sveta Občine Kobarid. Občini Kobarid se je pokazala priložnost gradnje Doma za ostarele osebe v Kobaridu, njem pa  bo predvidoma 40 postelj.

Krnproslava.jpgLetos bo organizacijski odbor spominskega pohoda in proslave pri Krnskem jezeru v počastitev vseh padlih in umrlih vojakov ter konca I. svetovne vojne organiziral  že  12. tradicionalni pohod in prireditev pod vsakoletnim sloganom »Krn – pohod spomina 1918 – 2009“.

muzejkobarid.jpgSlovesnost ob dnevu Kobariškega muzeja so počastili številni visoki gosti. Tradicionalna prireditev Kobariškega muzeja se  je letos odvijala natanko na dan obletnice poslednje, 12. Soške bitke, imenovane tudi »kobariška bitka«.  Številni pomembni gosti, sodelavci, častni člani in prijatelji Kobariškega muzeja so se tokrat udeležili že 20 slovesnosti ob obletnici ustanovitve te, za slovenski, evropski in tudi svetovni prostor izjemne institucije z edinstvenim sporočilom miru.