Kot pobudnik akcije podpisovanja peticije za uvedbo bankovcev za 1€ in 2€ bi rad podal nekaj argumentov ZA to pobudo, ki v priloženih besedilih niso bile zajete. Pravzaprav se zaradi zelo skopo odmerjenega časopisnega prostora omenjeni argumenti v mojih člankih skorajda telegrafsko razloženi in je kritika ali polemika razumljiva.

 
Z direktorico GZS/Go ga.Mirjam Božič smo se  dogovorili, da bo sredi januarja 2007 sklicala sestanek vseh zaiteresiranih subjektov na Goriškem in širše, ki bi bili, za začetek  z ustanovitvijo  konzorcija oz zavoda,  pripravljeni prispevati potrebna  sredstva  za študijo uresničljivost ( Feasibility study) projekta.

 
Delegacijo Foruma za Goriško je 19.10. 2005 sprejel državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS g. Aleksander Zorn s sodelavko, ki mu je predstavilo razvojne pobude Foruma za hitrejši razvoj Goriške regije in njeno pravilno vrednotenje njene vloge kot pomembne slovenske obmejne regije"

Več v prilogah, ki so bile posredovane Vladi RS:

 
Vrnitev Primorske k matični domovini praznujemo kot nacionalni praznik prvič v zgodovini. V veliko čast in veselje mi je, da se lahko danes spominjamo tega velikega dogodka, ki ne povezuje samo Primork in Primorcev, ampak ves slovenski narod.

Več o govoru predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na proslavi vrnitve Primorske k matični domovini Portorož, 16. september 2005 (velja govorjena beseda) si lahko preberete v pripetem dokumentu.