Forum za Goriško je na seji dne 12. 7. 2005 razpravljal o predlogu Zakona o vzpodbujanju regionalnega razvoja Slovenije in podprl predlog slovenske vlade o delitvi Slovenije na dve kohezijski regiji...

 
Pisatelj Boris Pahor nam je z veseljem dovolil objavo svojega Dnevnika v štirih nadaljevanjih, ki je bil že objavljen v Delu pred kratkim. Tematika je za nas Primorce zelo zanimiva in bo ostala še dolgo aktualna. Boris Pahor je tudi naceloma sprejel vabilo, da bo naš gost na eni od odprtih sej za javnost.

Boris Pahor je tudi načeloma sprejel vabilo, da bo naš gost na eni od odprtih sej za javnost.

Dnevnik v štirih nadaljevanjih:

 
Upravna enota Nova Gorica , je 17.5.05 izdala odločbo ( šifra: 215-93/2005-5-3), da so nova "Pravila Foruma za Goriško", ki so bila sprejeta na občnem zboru društva dne 30.1.2005 v skladu z določbami Zakona o društvih ( Uradni list RS, št.60/95).

 
Predlog zahodne slovenske regije skiva po mnenju Tomaža Vuge iz Solkana v globokem prepričanju, da so pasti, na katere moramo biti občutljivi: Mogoče najbolj banalna je, kje naj bi potekala njena vzodna meja. Preprost odgovor je, da po nekdanji Repalski meji. S tem pa bi ponudili znanemu tržaškemu poslancu Robertu Menii le še en razlog več za zahteve po vključitvi "izgubljenih ozemelj k matici Italiji", in to v paketu brez usklajevanj z mejnih problemov. Za naše trenutne razmere je gotovo bolj pomembno drugo vprašanje: Kje naj bi bil center tako oblikovane regije? Tudi na to se ponuja preprost odgovor: v Kopru, ker bi s tem še bolj poudarili slovensko razvojno koridorsko os Ljubljana-Koper-Maribor in dali Kopru nove razvojne potenciale, seveda na račun preostalih delov Primorske.

 
Slovenija želi z novo strategijo razvoja v 10. letih doseči povprečje BDP EU, kar je možno le z najmanj 6% letno gospodarsko rastjo. Po osamosvojitvi je Slovenija policentrični koncept zamenjala za razvoj na osi Koper-Ljubjana-Maribor. Taka odločitev in investiranje v transportne koridorje preko slovenije pa bo za dolgo obdobje upočasnilo njen gospodarski razvoj. Kako si razložiti paradoks, da razvojna os, kjer so vse tri naše univerze, ni nosilec prodora slovenskega znanja v svet, ampak prej nasprotno? Na tej osi so pretežno medijsko odmevna in dobičkonosna podjetja, "srebrnina Slovenije" (banke, zavarovalnice in podobno).

 
"Sporočilo za javnost" odgovor z dodatnim pojasnilom Mirka Brulca župana Mestne občine Nova Gorica na časopis Primorske novice, ki so dne 16.02.05 objavile prispevek Katje Željan z naslovom "Politehnika gre morda v Gorico", dne 21.02.05 pa še prispevek...