Društvo Manager, ki združuje veliko število slovenskih poslovnežev, me je povabilo, da na njihovi letni konferenci, ki je potekala v četrtek v Portorožu, spregovorim o učinkih, ki bi jih lahko imela uvedba schengenske meje, predvidoma 1. januarja 2008, na slovensko manjšino v Italiji oziroma o doprinosu, ki bi ga lahko slovenska manjšina dala razvoju prostora ob meji, ko bo padla še zadnja fizična ovira.

 
Predsednik Republike Italije Giorgio Napolitano je 10. februarja 2007 ob "Dnevu spomina" in v zvezi z dogajanjem pred 60 leti govoril o "slovanskem ekspanzionizmu", "barbarstvu" slovanskih sosedov in "pohodu sovraštva"in "krvoločnega besa", ki naj bi bil povezan s "priključitvenim naklepom, ki je prevladal v Mirovni pogodbi iz leta 1947 in je dobil grozeče obrise etničnega čiščenja."

 
Forum za Goriško podpira prizadevanja Vlade RS, in Vas osebno, da se čim prej ustanovijo pokrajine in se tako omogoči bolj uravnotežen in nujno potreben policentričen razvoj Slovenije. Forum za Goriško zavrača stališča nekaterih primorskih poslancev v DZ, ki so 12. februarja 2007 v Sežani zagovarjali enotno in veliko pokrajino Primorsko. Njihove utemeljitve, da bi se samo velika pokrajina uprla centralizmu Ljubljane, za nas, niso sprejemljive, saj bi se le en centralizem zamenjal z drugim.

 
Iz medijev smo izvedeli, da ste na sestanku vašega poslanskega kluba v Sežani, dne 12. februarja 2007 razpravljali o regionalizaciji Slovenije oziroma njeni razdelitvi na pokrajine. Zelo neprijetno smo bili presenečeni, mnogi naši člani pa ogorčeni, ko smo izvedeli, da se je večina, na vašem sestanku prisotnih poslancev, opredelila za enotno Primorsko pokrajino in s tem proti ustanovitvi Goriške pokrajine.

 
Primorske novice so 26.1.2007 v rubriki Pisma objavile odgovor A. Lemuta( predsednik glavnega odbora ZZP), ki je ponovno polemiziral o vlogi FzG. Žal g. Lemut ni dal dovoljenja, da bi njegov prispevek objavili tudi na naših spletnih straneh. Tako objavljamo v prilogi samo odgovor Tomaža Beltrama ( objava v PN 30.1.2007- glej prilogo ) kot odmev na pisanje g. Lemuta in s tem zaključujemo polemiko.

 
Požupanji ga. Darinki Kozinc, ravnateljici Srednje lesne in gradbene šole ter članici IO Foruma za Goriško smo posredovali po sklepu 17. korespondenčne seje Io FzG Pismo podpore Foruma za Goriško namenjeno Aktivu staršev za uvedbo programa Tehnik oblikovanja na Srednji šoli lesne in gradbene šole v N.Gorici